Nu kan ni testa Galaco

I en rad projekt och i samarbeten med skola, habilitering, vård och partners från näringslivet har forskargruppen från Högskolan i Halmstad under tio år utvecklat nya lösningar för hur barns delaktighet kan stärkas. Med utgångspunkt att lyfta barns perspektiv och öka kvalitet i vård och omsorg har forskningen resulterat i ett digitalt kommunikationsverktyg.

Nu har ni som vårdgivare eller socialtjänst möjlighet att använda och utvärdera verktyget, i er verksamhet, genom att delta i vår pilotstudie. 

Anmäl ditt intresse genom att fylla i nedan formulär eller kontakta oss för mer information

Pilotstudien i korthet

  • Utvärdering; kort självskattning av den nuvarande verksamheten
  • Utbildning av projektledare och introduktion till verktyget
  • Användning av verktyget i er verksamhet under 3-6 månader
  • Support och stöd under användning från projektledare
  • Utvärdering, kort självskattning och intervju av projektledare
  • Återkoppling med resultat

Anmäl ditt intresse här

Erbjuder ett lekfullt kommunikationsverktyg för barn och en plattform för vård och omsorg.

Stärker barns delaktighet och möjlighet till beslutsfattande i vård och omsorg

Utvecklat och baserat på klinisk forskning vid Högskolan i Halmstad.

Bidrar till ökad säkerhet och kvalitet på vård och omsorg samt minskat lidande.

Våra partners