FAQ

Most frequent questions and answers

I den pågående pilotstudien kommer appens innehåll att anpassas efter din verksamhets önskemål. 

Just nu pågår ett pilottest av vårt kommunikationsverktyg hos vårdgivare och i socialtjänsten. Om du arbetar inom dessa verksamheter och vill bidra till att öka förståelsen för barnens perspektiv vill vi gärna höra ifrån dig. Vi kan då boka en tid för att berätta mer för dig och dina kollegor.

Kontakta Sofia genom att använda följande formulär eller ring henne direkt på  072 012 56 60 så bokar vi en tid.

Vår app är utvecklad för barn mellan 6-16 år.

Vårt kommunikationsverktyg är under utveckling och ingår just nu i pilotstudier med vårdgivare och socialtjänst. Kontakta oss gärna om du vill delta i vår studie.

Kontakta Sofia genom att använda följande formulär eller ring henne direkt på  072  012 56 60 så bokar vi en tid.

Våra partners