Vad är Galaco?

Vi tillhandahåller ett lekfullt digitalt kommunikationsverktyg för att öka barns delaktighet inom vård och omsorg, utvecklat med stöd i klinisk forskning vid Högskolan i Halmstad.

Verktyget består av en app, där barn interagerar i en virtuell miljö för att beskriva sina tankar och känslor. För verksamheten finns en plattform där barnets arbete kan följas upp och ge förutsättningar för en omsorgsprocess grundad på barnets perspektiv och behov. Vilket i sin tur leder till bättre resursfördelning och ökad kvalitet.

Just nu pågår pilotstudier av verktyget inom barn och ungdomshabilitering, sjukhusvård och socialtjänst.

Bättre för vårdgivaren

En mer person-centrerad omsorg ger högre kvalitet, mindre kostnader och ökad måluppfyllelse för vårdgivaren.

Bättre för barnen

Ett ökat deltagande leder till en bättre upplevelse, minskad oro och färre komplikationer för barnet.

Bättre för samhället

Bidrar till en bättre vård & omsorg samt en ökad jämlikhet mellan olika grupper i samhället

Spela videoklipp

Så här fungerar appen

I en virtuell värld, med olika planeter, agerar barnen med hjälp av sin utvalda avatar. Här ställs de inför konkreta situationer och får reflektera över sin hälsa, vardagsfunktion och behandling.

Barnen beskriver sin upplevelse med hjälp av animerade frågor och svarsalternativ. Till hjälp har de sin sidekick i spelet.

Resultatet utvärderas i vårdgivarens plattform och kan därefter användas som stöd för fortsatt behandling.

Testa vårt verktyg Nu kan du som vårdgivare eller myndighet använda och utvärdera vårt verktyg

Varför behövs Galaco?

Barns möjlighet att få delta i beslut som rör dem själva är nästintill obefintlig i vård och omsorg. Det får konsekvenser i form av ökad oro, rädsla och ångest hos barn och en bristande laguppfyllelse och kvalitet i vård och omsorg.

I tio år har forskare vid Högskolan i Halmstad utvecklat nya lösningar för hur barns delaktighet kan stärkas, för att lyfta deras perspektiv och stärka kvalitet i vård och omsorg.

Den praktiska tillämpningen av denna forskning har resulterat i vårt lekfulla kommunikationsverktyg.

Våra partners