Resultatet av tio års forskning

I en rad olika projekt och i samarbeten med skola, habilitering, vård och partners från näringslivet har forskargruppen från Högskolan i Halmstad under tio år utvecklat ny kunskap och nya lösningar för hur barns delaktighet kan stärkas, för att lyfta deras perspektiv och öka kvalitet i vård och omsorg. 

Vårt lekfulla kommunikationsverktyg har utvecklats, i samverkan med barn, som en praktisk tillämpning av dessa studier. 

Vetenskapliga publikationer

Forskningen från Högskolan i Halmstad kring involvering av barn i vård och hur lekfulla digitala verktyg kan understödja detta är väl dokumenterad i vetenskaplig litteratur. Ett urval artiklar är:

2020-02-12 Journal of Child Health Care. Making children´s voices heard, by creating a communication space: Outcomes of Sisom, an interactive assessment and communication tool, in the health care context.

2019-11-15 Journal of Medical Internet Research.  Barriers and Enablers Affecting Successful Implementation of the Electronic Health Service Sisom: Multicenter Study of Child Participation in Pediatric Care.

2019-11-05 BMC Health Services Research. Parents’ experiences of an e-health intervention implemented in pediatric healthcare: a qualitative study.

2019-10-02 JMIR formative research. Development of a Digital Decision Support Tool to Aid Participation of Children With Disabilities in Pediatric Rehabilitation Services: Explorative Qualitative Study.

2019-09-18 Journal of Clinical Nursing. Child Participation in Healthcare (ChiPaC) – Development and psychometric evaluation of a self-report instrument for children´s participation in healthcare.

2018-06-28 BMC Health Services Research. Children and young people’s participation in developing interventions in health and well-being: A scoping review.

2017-11-27 Nursing Open. Participation, a prequisite for care: Professional caregivers views of what participation means in a pediatric context.

2017-02-07 JMIR Research Protocols. Involving children with cancer in health-promotive research – describing why, what and how?  

2016-06-24 JMIR Mhealth and Uhealth. Redesign and validation of Sisom, an interactive assessment and communication tool for children with cancer.

2016-05-10 Int J Qualitative Stud Health Well-being How to promote participation for children with JIA in healthcare situations; a grounded theory study.

 

Galaco blir till

Galaco bildades i början av 2020 genom att forskarna från Högskolan i Halmstad kom i kontakt med två erfarna företagsledare som alla delade intresset att överföra den kunskap och de lösningar som utvecklats i forskningen till produkter och tjänster som kan tillämpas i praktiken. Kombinationen av forskarkompetens och kompetens att driva bolag är en viktig grund för att kunna få spridning av Galacos lekbaserade verktyg.

Bli Pilotpartner Just nu söker vi vårdgivare och myndigheter som vill använda och utvärdera vårt verktyg

Våra partners

Scroll Up