Resultatet av tio års forskning

I en rad olika projekt och i samarbeten med skola, habilitering, vård och partners från näringslivet har forskargruppen från Högskolan i Halmstad under tio år utvecklat ny kunskap och nya lösningar för hur barns delaktighet kan stärkas, för att lyfta deras perspektiv och öka kvalitet i vård och omsorg. 

Vårt lekfulla kommunikationsverktyg har utvecklats som en praktisk tillämpning av dessa studier.

Vetenskapliga publikationer

Forskningen från Högskolan i Halmstad kring involvering av barn i vård och hur lekfulla digitala verktyg kan understödja detta är väl dokumenterad i vetenskaplig litteratur. Ett urval artiklar är:

2020-02-12 Journal of Child Health Care. Making children´s voices heard, by creating a communication space: Outcomes of Sisom, an interactive assessment and communication tool, in the health care context.

2019-11-15 Journal of Medical Internet Research.  Barriers and Enablers Affecting Successful Implementation of the Electronic Health Service Sisom: Multicenter Study of Child Participation in Pediatric Care.

2019-11-05 BMC Health Services Research. Parents’ experiences of an e-health intervention implemented in pediatric healthcare: a qualitative study.

2019-10-02 JMIR formative research. Development of a Digital Decision Support Tool to Aid Participation of Children With Disabilities in Pediatric Rehabilitation Services: Explorative Qualitative Study.

2019-09-18 Journal of Clinical Nursing. Child Participation in Healthcare (ChiPaC) – Development and psychometric evaluation of a self-report instrument for children´s participation in healthcare.

2018-06-28 BMC Health Services Research. Children and young people’s participation in developing interventions in health and well-being: A scoping review.

2017-11-27 Nursing Open. Participation, a prequisite for care: Professional caregivers views of what participation means in a pediatric context.

2017-02-07 JMIR Research Protocols. Involving children with cancer in health-promotive research – describing why, what and how?  

2016-06-24 JMIR Mhealth and Uhealth. Redesign and validation of Sisom, an interactive assessment and communication tool for children with cancer.

2016-05-10 Int J Qualitative Stud Health Well-being How to promote participation for children with JIA in healthcare situations; a grounded theory study.

 

Bli Pilotpartner Just nu söker vi vårdgivare och myndigheter som vill använda och utvärdera vårt verktyg

Galaco blir till

Galaco bildades i början av 2020 genom att forskarna från Högskolan i Halmstad kom i kontakt med två erfarna företagsledare som alla delade intresset att överföra den kunskap och de lösningar som utvecklats i forskningen till produkter och tjänster som kan tillämpas i praktiken. Kombinationen av forskarkompetens och kompetens att driva bolag är en viktig grund för att kunna få spridning av Galacos lekbaserade verktyg.

Våra partners