För vem?

Galaco erbjuder myndigheter och vårdgivare ett kommunikationsverktyg som lyfter barnens perspektiv och ökar kvalitet på vård och omsorg.

I vår lekfulla app kan barn uttrycka känslor och involveras i information som rör dem. I plattformen kan vårdgivare eller myndighet följa barnens arbete för att skapa en bättre omsorgsprocess.

Vår Vision

”Ge alla barn en röst för förbättrad hälsa och välbefinnande”

Vår Mission

”Utveckla metoder och lekfulla verktyg för att facilitera kommunikation och stödja involverande beslutsfattande mellan barn och vuxna”

Erbjuder ett lekfullt kommunikationsverktyg för barn och en plattform för vård och omsorg.

Stärker barns delaktighet och möjlighet till beslutsfattande i vård och omsorg

Utvecklat och baserat på klinisk forskning vid Högskolan i Halmstad.

Bidrar till ökad säkerhet och kvalitet på vård och omsorg samt minskat lidande.

Så här går det till

Testa vårt verktyg Nu kan du som vårdgivare eller myndighet använda och utvärdera vårt verktyg

Hur fungerar appen?

I en virtuell värld, med olika planeter,  agerar barnen med hjälp av sin utvalda avatar. Här ställs de inför konkreta situationer och får reflektera över sin hälsa, vardagsfunktion och behandling. De beskriver sin upplevelse med hjälp av animerade frågor och svarsalternativ. 

Spela videoklipp

Grundat i klinisk forskning

Galacos kommunikationsverktyg är den praktiska tillämpningen av tio års forskning, vid Högskolan i Halmstad, om barns delaktighet i vård och omsorg.

I en rad vetenskapliga publikationer har forskarna visat på hur lekfulla digitala verktyg kan understödja involvering av barn i vård och omsorg. Barns rätt till delaktighet i frågor som rör dem är inte bara en lagstadgad rättighet, forskningen har också konstaterat att en ökad förståelse för barnets perspektiv kan leda till en kvalitetshöjning i vård och omsorg.

Våra partners